Disclaimer

Disclaimer

De informatie, diensten of producten die u aantreft op deze website kunnen fouten bevatten en kunnen onderhevig zijn aan tijdelijke interruptie. De inhoud wordt echter regelmatig gecontroleerd en geactualiseerd.

Aanbiedingen, ook wat prijzen betreft, zijn steeds vrijblijvend. De vrijblijvende aanbiedingen kunnen na de aanvaarding worden herroepen tot het moment dat de verkoper uitdrukkelijk met de aanvaarding van het aanbod akkoord is gegaan.

Handelsonderneming C.J. Klep B.V. is niet verantwoordelijk voor eventuele fouten of vergissingen, noch voor enig verlies of schade voortvloeiend uit het gebruik van de informatie of de website, noch voor enige beslissing of handeling welke door de gebruiker zou genomen zijn op grond van de weergegeven informatie.

Handelsonderneming C. J. Klep B.V. kan de informatie op deze website herzien zonder aankondiging. Aan deze teksten kunnen geen rechten worden ontleend. Het gebruik hiervan komt voor eigen rekening.

Veelvoudigen van teksten is toegestaan op voorwaarde dat u steeds verwijst naar de authentieke bron, tenzij voor commerciële doeleinden, in welk geval veelvoudiging, zelfs met bronvermelding, niet toegestaan is.